content

Verzamelt het Stadsarchief alleen papieren materiaal?

Nee, we verzamelen ook digitale documenten. Als u die wilt overdragen, maken wij daarover graag aparte, passende afspraken met u.