content
Rotterdam 3D

Rotterdam in 1934

Rotterdam 1934 in 3D

Rotterdam komt met de Eerste Wereldoorlog in een bewogen tijd terecht. Omdat men lange tijd met veel verve het ideaal van de transitostad heeft nagestreefd, komt al tijdens, maar vooral na de oorlog de klap des te harder aan: Rotterdam blijkt vanwege zijn eenzijdige economische ontwikkeling erg kwetsbaar door de afhankelijkheid van het Duitse achterland en de Rijnvaart. De internationale economische crisis volgend op de oorlog maakt het herstel er niet makkelijker op. Ook de vergaande politieke ontwikkelingen in Duitsland en Rusland hebben hun weerslag in Rotterdam. Ontevreden arbeiders gaan staken voor betere voorzieningen en er dreigt zelfs even een revolutie.

Feitelijk wordt Rotterdam dus bijna gedwongen om na te denken over de toekomstige ontwikkeling van de stad. In de praktijk betekent dit, dat er meer aandacht komt voor cultuur, volkshuisvesting en stedenbouw. Dit uit zich ondermeer in complexen van volkswoningen in de zogenaamde tuindorpen, maar het zogenaamde Nieuwe Bouwen strekt zich ook uit tot opzienbarende bedrijfspanden. Op stedenbouwkundig gebied stuiten al te drastische verkeersdoorbraken op verzet van hen die toch wel iets van de oude stad willen behouden. De niet-gerealiseerde plannen voor een modern, Groot-Rotterdam met bijpassende verkeersinfrastructuur zullen echter in de periode na de Tweede Wereldoorlog hun nut nog bewijzen.

Bij dit alles blijft de stad in de moedige poging om van werkstad annex doorvoerhaven meer woonstad te worden, voor een bescheiden aantal kunstenaars een inspiratiebron. Het drukke leven en werken, maar ook de werkloosheid en de stakingen tijdens de crisis, bieden vooral literatoren en beeldend kunstenaars veel stof. In de moeilijke jaren bloeien ontspanning en vermaak in de vorm van amusement, film en variété in bioscopen en theaters. Tevens kan de stad met Boymans bogen op een belangrijk museum en met het Rotterdamsch Philharmonisch op een invloedrijk orkest. Andere bijdragen aan stad en stadsbeeld die in deze periode onder andere worden gerealiseerd zijn het vliegveld Waalhaven, het nieuwe stadhuis, het Grand Theatre, het Heinekencomplex aan de Rotte en het Van Nellecomplex aan de Schie, de Hef(brug), de Bijenkorf, de Maastunnel, het Feyenoord Stadion en de nieuwe Diergaarde Blijdorp. De komst van de eerste joodse vluchtelingen, de aanleg van schuilloopgraven, verduisteringsproeven en distributievoorbereidingen zijn eind jaren dertig de onheilspellende voortekenen van de Tweede Wereldoorlog.