content

Organisatie

Het stadsarchief is een onderdeel van Gemeente Rotterdam. Aan het hoofd staat de Stadsarchivaris mw. Drs. Jantje Steenhuis. Het Stadsarchief heeft een 70 tal medewerkers in dienst. Tevens zijn er vele vrijwilligers en studenten actief.

Afdelingen

Het Stadsarchief telt vier afdelingen ondergebracht die zich bezighouden met kerntaken van het archief:

  • Informatie & Services
  • Archieven & Relatiebeheer
  • Materieel Beheer
  • Collecties

Daarnaast zijn er twee stafafdelingen:

  • Archiefinspectie, die toezicht houdt op het informatiebeheer van de gemeente Rotterdam en een aantal omliggende gemeenten
  • Team Publieksbereik, dat zich bezighoudt met onderzoek, educatie en het uitdragen van het 'verhaal van de stad'.

Beleid

Leidend voor de activiteiten van het Stadsarchief Rotterdam is het jaarplan 2016.
Belangrijke speerpunten zijn:

  • Het Verhaal van de Stad, gericht op de benutting van de informatie en het bevorderen van kennis over de geschiedenis van de stad en de regio. Dit doen we in samenwerking met burgers, scholen en instellingen. We brengen eenheid in het versnipperde erfgoed aanbod.
  • Uitbouw van het E-depot tot een betrouwbaar instrument voor de duurzame opslag en ontsluiting van digitale informatie.
  • Bewerken en ontsluiten van de papieren archieven van de collega gemeente ambtenaren.
  • Versterken van de regionale samenwerking.