content

Rotterdam en Dordrecht onderzoeken samenwerking e-depotarchivering

12 april 2018

De Rotterdamse stadsarchivaris Jantje Steenhuis en archivaris Teun de Bruijn van Regionaal Archief Dordrecht ondertekenden gisteren een intentieverklaring voor samenwerking op het gebied van e-depotarchivering. Beide instellingen gaan de komende tijd onderzoeken wat er nodig is om in het Rotterdamse e-depot een aparte omgeving in te richten voor het Regionaal Archief Dordrecht.

Teun de Bruijn en Jantje Steenhuis ondertekenen intentieverklaringDat onderzoek zal zich richten op de technische randvoorwaarden van zo’n omgeving - firewall regulations, toegang voor derden – maar ook op de kosten. Het voornemen is samen een pilotproject op te zetten om ervaring op te doen en kennis uit te wisselen over opname en beheer van digitale informatie. Uiteindelijk is het doel dat het Stadsarchief Rotterdam e-depotdiensten gaat leveren aan Dordrecht. Als de pilot succesvol verloopt, verwachten we in 2019 een samenwerkingsovereenkomst te kunnen sluiten.

Voor kleinere instellingen is het vaak te ingewikkeld en te kostbaar om zelf een e-depot te ontwikkelen en dus wordt er samenwerking gezocht. Het Stadsarchief Rotterdam heeft in de afgelopen tien jaar veel knowhow opgebouwd over e-depots. In 2017 heeft het als één van de eerste archieven in Nederland een dergelijke voorziening voor de duurzame opslag van digitale informatie in gebruik genomen.

‘Dit is een mooie stap vooruit voor de Zuid-Hollandse archieven’, zegt stadsarchivaris Jantje Steenhuis. ‘De ontwikkeling van een e-depot is geen sinecure. Ik ben daarom heel blij dat we de doorontwikkeling samen met onze collega’s kunnen oppakken en op die manier kennis en kunde kunnen delen. Niet onbelangrijk is ook dat een gezamenlijke aanpak kosten bespaart.’