Back

Rosaliastraat

Deze straat ontleent haar naam aan de in 1953/54 gebouwde kerk van de H.H. Antonius van Padua en Rosalia. Deze kerk kwam in de plaats van de kerk van de H. Antonius van Padua aan het Boschje en de kerk van de H. Rosalia aan de Leeuwenstraat. Zij werden beiden bij het bombardement in mei 1940 verwoest. Het kerkgebouw is inmiddels afgebroken.

Back