content

E-depot Rotterdam

Het Stadsarchief Rotterdam heeft in samenwerking met het Nationaal Archief en de Archiefschool een E-depot ontwikkeld. E-depot is een andere naam voor een digitaal depot ook wel aangeduid met de term E-bewaarplaats.

Op onderstaande pagina's vindt u meer informatie.

Wat is het, waar dient het voor?
Wat betekent het voor mijn organisatie?
Aansluiting op het E-depot, hoe doe ik dat?

In het Archiefschoolschrift Het E-depot als avontuur (2010) beschrijven Peter Horsman en René Spork de eerste schreden van het Stadsarchief Rotterdam en enkele andere voorlopers op het pad naar een functionerend E-depot.

Links naar vergelijkbare projecten en documentatie:

•    Koninklijke Bibliotheek, project DARE
•    Stadsarchief Amsterdam downloads e-depot
•    Nationaal archief, e-depot
•    KING: projectplan functioneel ontwerp e-depot
•    Noord-Hollands Archief: e-depot
•    Het Utrechts Archief, pilot e-depot gemeente Utrecht
•    het e-depot van het Historisch Centrum Overijssel
•    Archiefbeheer Gemeentearchief Putten
•    Westfries Archief pilot e-depot