content

Informatie beheren

Deze website geeft richting aan het geheel van normen, kaders en instrumenten die ingezet kunnen worden voor een goed beheer van informatie.

Informatiebeheer

Het onderdeel Informatiebeheer maakt u wegwijs in het hoe en wat met handleidingen, leidraden en diverse instrumenten die u kunt gebruiken om de informatiehuishouding van uw organisatie te verbeteren.

Lees verder

E-depot

Een E-depot is geen systeem, maar omvat het geheel van organisatie, beleid, processen en procedures, financieel beheer, personeel, databeheer, databeveiliging en aanwezige hard- en software, dat het duurzaam beheren van te bewaren digitale informatie mogelijk maakt.
Deze vraagbaak geeft informatie over de ontwikkeling, functies en mogelijkheid tot aansluiting op het e-depot.

Lees verder

Materieel beheer

Bewaren is een vak dat het Stadsarchief Rotterdam al 150 jaar met overtuiging en aandacht beoefent. Vanaf 1857 bergt het archief historische informatie over Rotterdam en omgeving: akten, kaarten, tekeningen, foto’s, affiches, boeken, films, geluidsdocumenten en nog heel veel meer. Waardevolle bronnen, die uiteenlopende zorg nodig hebben om behouden te blijven.

Lees verder