content

Hofleveranciers in Rotterdam

Het predicaat Hofleverancier is één van de oudste Koninklijke onderscheidingen. Rotterdam heeft acht bedrijven met dit predicaat. In 2008 kreeg Vermeyden Delicatessen het recht zich ‘Bij Koninklijke beschikking Hofleverancier’ te noemen en Slagerij B. Tol en Zn. in 2011.

Zware eisen

Om in aanmerking te komen voor het predicaat Hofleverancier moet de onderneming een zeer belangrijke plaats binnen de regio innemen en minimaal 100 jaar bestaan, bij voorkeur onder dezelfde naam. Het bedrijf moet zich onderscheiden door kwaliteit, soliditeit en continuïteit, en in Nederlandse handen zijn. De titel wordt toegekend aan kleine en middelgrote bedrijven.

Lange aanvraagprocedure

Toekenning vindt in de regel plaats ter gelegenheid van een bijzonder jubileum, bijvoorbeeld bij het 100, 125 of 150-jarig bestaan of bij een zeer bijzondere gebeurtenis in het bedrijf. De aanvraagprocedure start minimaal een jaar vooraf bij de burgemeester van de plaats waar de onderneming is gevestigd.

Visitekaartje

Er zijn nu in Nederland ongeveer 390 bedrijven die het predicaat Hofleverancier voeren en het bijbehorende wapenschild trots op hun gevel hebben. Het is een voorrecht dat de koningin verleent en het kan worden gezien als een visitekaartje voor de firma.

Historie

Koning Willem I verleende in 1815 voor het eerst het recht tot het voeren van het koninklijk wapen met het opschrift ‘Hofleverancier’ aan bedrijven, die vanwege hun uitmuntende kwaliteit aan het hof mochten leveren. Het werd gezien als een stimulans van het koningshuis voor de opbloei van ons land dat door de Fransen geplunderd was achtergelaten. Vanaf 1850 werd de regel verruimd en hoefde men niet daadwerkelijk aan het hof te leveren, maar men kon ook bijvoorbeeld ter gelegenheid van een jubileum van de firma in aanmerking komen voor deze onderscheiding.

Nieuwe richtlijnen en wapenschild

Door de tijd heen ontstond er nogal wat wildgroei, zeker wanneer bedrijven statutair wijzigden of van eigenaar verwisselden en men toch het wapen bleef voeren. Omdat sommige ondernemingen het predicaat niet meer waardig waren, werden er in 1987 nieuwe richtlijnen en strengere eisen ingevoerd. De koningin kent het predicaat niet meer aan de eigenaar toe maar aan de onderneming zelf en voor de duur van maximaal 25 jaar. Daarna moet verlenging worden aangevraagd. Tegelijk verscheen er een nieuw wapenschild, waarmee het oude kwam te vervallen. Voor het publiek is het nieuwe wapenschild, dat het opschrift ‘BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING HOFLEVERANCIER’ draagt, de garantie dat de onderneming het predicaat ook daadwerkelijk verdient en bezit.

Oudste en jongste titeldragers

Voor zover is na te gaan was hoedenwinkelier A. van Weezenbeek het eerste Rotterdamse bedrijf aan wie op 20 september 1851 de titel Hofleverancier werd toegekend. Van de nog bestaande Rotterdamse hofleveranciers voert Arps & Zoon Drukkerijen de titel het langst, het kreeg de titel in 1897. Vermeyden Delicatessen aan de Nieuwe Binnenweg mag zich sinds 2008 hofleverancier noemen en Slagerij B. Tol en Zn. in Hillegersberg sinds 2011, beiden ter gelegenheid van hun 100-jarige bestaan.

Bestaande Rotterdamse hofleveranciers

Eckhart Meubelbedrijf in bedrijf sinds 1842 Arps & Zoon Drukkerijen in bedrijf sinds 1860 Metz Woninginrichting in bedrijf sinds 1860 Engels Grandcafé Restaurants Zalen in bedrijf sinds 1888 Pelt & Hooykaas Natuursteen in bedrijf sinds 1891 Carlier Banketbakkerij in bedrijf sinds 1900 Vermeyden Wijnen en Delicatessen in bedrijf sinds 1908 B. Tol & Zn. Slagerij in bedrijf sinds 1911

Verdwenen Rotterdamse hofleveranciers

Driessen Cacao en Chocolaadfabriek (1871-1935) Hellebrekers & Zoon Wijnhandel en Distilleerderij (1896 – 2004)