content

Disclaimer

Het Stadsarchief Rotterdam streeft er naar om correcte informatie te verschaffen maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is.

Het Stadsarchief Rotterdam aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de informatie dan wel het gebruik van onjuiste of incomplete informatie.

Op deze website bevinden zich links naar externe niet bij het Stadsarchief Rotterdam behorende websites. Het Stadsarchief Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites noch voor de wijze waarop deze externe websites omgaan met privacy regelgeving en andere toepasselijk regelgeving en aanvaardt hiervoor derhalve geen enkele aansprakelijkheid.

Voorbehoud van rechten

Op deze website en het daarin opgenomen materiaal rusten rechten (auteursrecht, databankenrecht, naburige rechten) die toekomen aan het Stadsarchief Rotterdam en/of andere rechthebbenden. Dit betekent dat dit materiaal alleen onder de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden mag worden (her)gebruikt.

De website en de daarop vermelde databanken mogen niet zonder toestemming van het Stadsarchief Rotterdam in het geheel of in substantiƫle delen worden gekopieerd.

Het materiaal op deze website ter zake waarvan de rechten bij het Stadsarchief Rotterdam berusten, kan met inachtneming van de Archiefwet, de Wet hergebruik van overheidsinformatie en de Wet bescherming persoonsgegevens vrij worden (her)gebruikt tenzij een voorbehoud is gemaakt. Hierbij gelden de voorwaarden voor (her)gebruik van het Stadsarchief Rotterdam (lees ook de regels bij openbaarmaking).

Materialen op deze website ter zake waarvan de rechten bij derden berusten, mogen niet worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende(n).

Het Stadsarchief Rotterdam heeft zijn best gedaan om de rechthebbende(n) van getoond materiaal op te sporen en hun toestemming te vragen voor openbaarmaking op het internet. Meent u dat de online beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt, neemt u dan contact met ons op.