content

Zoeken op personen

Zoeken op personen doorzoekt de volgende bronnen voor persoonsgegevens:

  • De doop-, trouw-  en begraafregisters (DTB), periode 1573-1811.
  • De burgerlijke stand. Dit zijn de geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes, periode 1811-1962
  • Het bevolkingsregister, waaronder de gezinskaarten, periode 1850-1940.
  • Militieregisters, periode 1814-1902.

In sommige gevallen, zoals bij de gezinskaarten, zult u scans van de orginele documenten aantreffen. Zijn die er niet, dan kunt u het document op microfiche bekijken in de studiezaal van het Stadsarchief.

'Zoeken op personen' is gevuld door medewerkers en vrijwilligers van het Stadsarchief Rotterdam en deelnemers aan het crowdsourcingsproject VeleHanden.

Bent u op zoek naar akten van de burgerlijke stand, bedenk dan dat geboorteakten pas na 100 jaar, huwelijksakten na 75 jaar en overlijdensakten na 50 jaar worden overgebracht naar het Stadsarchief Rotterdam. Akten van recentere datum kunt u aanvragen via de website van de gemeente Rotterdam.

Zoekknop met link naar database

Hulp bij zoeken

Heeft u moeite met 'Zoeken in personen', raadpleeg dan de praktische zoekhulp, lees de veelgestelde vragen of neem contact met ons op. In de onderstaande archiefwegwijzers leest u meer over de ontstaansgeschiedenis van de ontsloten bronnen en hoe u de gevonden gegevens kunt interpreteren:

Lees hier tips en trucs voor diepgravend genealogisch of biografisch onderzoek.