content

Anna Blaman (1905-1960)

Nederlands schrijfster, maakte naam met Eenzaam avontuur. Ontving in 1957 de P.C. Hooftprijs voor haar hele oeuvre.

Biografie

Anna Blaman werd als Johanna Petronella Vrugt geboren op 31 januari 1905 te Rotterdam. Zij was de oudste van drie kinderen uit het gezin van Pieter Jacob Vrugt en Johanna Karolina Wessels. Haar vader had vier rijwielzaken in Rotterdam. Hij overleed toen Anna twaalf jaar oud was. Na zijn overlijden verkocht haar moeder de rijwielzaken en begon een pension in de Weste Wagenstraat. Blaman behaalde op de Rijksnormaalschool in 1924 haar onderwijsakte en twee jaar later haar hoofdakte. Tot 1934 was zij werkzaam op verscheidene scholen in Rotterdam. Gedurende deze periode werd Blaman zich bewust van haar homoseksuele geaardheid, wat een terugkerend thema is in veel van haar werken.

Vrouw en vriend

Ondanks dat Anna Blaman reeds vanaf haar jeugd schreef werd haar eerste roman Vrouw en vriend pas in 1941 gepubliceerd. Door een negatief onthaal van de NSB-pers kreeg dit boek pas na de oorlog de verdiende aandacht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog trachtte Blaman haar behoefte aan culturele ontwikkeling te verbeteren door te gaan studeren. In 1945 haalde zij de akte M.O. Frans.

Eenzaam avontuur

In 1948 verscheen het boek Eenzaam avontuur, de homoseksueel getinte passages veroorzaakten een langdurig schandaal. Door de voortdurende aandacht vestigde Anna Blaman met deze publicatie haar naam. Verschillende literaire prijzen vielen Blaman ten deel, waaronder de P.C. Hooft-prijs in 1957 voor haar gehele oeuvre.

Hartinfarct

In april 1955 werd Anna Blaman getroffen door een hartinfarct. Zij genas, maar was wel genoodzaakt haar levenstempo aan te passen. Ondanks deze beperking was zij van wezenlijk belang voor het culturele leven van Rotterdam. Zij was medeoprichtster én het middelpunt van de Rotterdamse Kring van Auteurs en gaf cursussen geschiedenis van de toneelliteratuur. Daarnaast nam zij deel aan de Boekenweek en was betrokken bij de jeugd van de middelbare scholen van Rotterdam. Door haar grote passie voor toneel was zij regelmatig te vinden in de Schouwburg.

Hersenembolie

Op 13 juli 1960 overleed Anna Blaman aan de gevolgen van hersenembolie in haar woning in de De Vliegerstraat. Op dit adres had zij meer dan dertig jaar met haar moeder, haar zuster Corrie en zwager gewoond. Blaman werd 55 jaar oud. Drie dagen na haar overlijden werd zij, onder grote belangstelling, begraven op de begraafplaats Hofwijk bij Overschie.

Literatuur
Alfred Kossmann, In memoriam ‘Anna Blaman 1905-1960’ in *Rotterdams Jaarboekje 1961*, 209-212